Välkommen till Pias Hundkommunikation

Välkommen till Pias Hundkommunikation

Jag är legitimerad djursjukskötare, instruktör och problemhundskonsult. Det som driver mig både på mina kurser och i problemhundsverksamheten är en önskan att öka kunskapen hos ägaren så att han eller hon på bästa sätt kan stötta och forma sin hund. Jag vill ha en hund som tar stöd av mig och känner att jag är en resurs som står för ramar, trygghet  och kärlek!