Om mig

Denna hemsida handlar om mig Pia Qvillberg Fd Andersson och vilka tjänster jag tillhandahåller i min firma Pias Hundkommunikation.

Jag är legitimerad djursjukskötare, instruktör och problemhundskonsult.

I hundträning arbetar jag med mjuka metoder. För mig känns det mer naturligt att forma beteendet med positiv förstärkning istället för att korrigera fel beteende. Det är viktigt att min hund respekterar mig men också att den känner sig säker och trygg med mig.

Jag har många års erfarenhet av att arbeta med hundar i den stressande miljö som vistelsen på ett djursjukhus kan innebära. Där är det extra viktigt att agera rätt så att hunden får förtroende för dig.

Hos kunderna på Blå Stjärnans Djursjukhus märkte jag ett behov av vägledning, när problemen de upplevde inte visade sig bero på uppenbar sjukdom. Detta motiverade mig att vidareutbilda mig inom beteende.
Under alla år som djursjukskötare lärde jag mig att läsa hund och i yrket blir man tvingad att gå in i situationer som man i andra fall hade undvikt. Den praktiken har gett mig en stor trygghet i att hantera hundar med problem. Det tillsammans med min vidareutbildning har resulterat ett stort yrkeskunnande.

Min unika kombination av utbildningar ger mig en ökad möjlighet att hjälpa hundar och deras ägare.

Jag har även tävlat i lydnad upp till elitnivå.
Utbildning;
Pedagogik 20 poäng                                                                                                                       
Djursjukvårdarlinjen 94/95
Etologi hund, katt, häst 5 poäng
Hundinstruktör, Hundens hus – 03
Problemhundskonsult, Hundens hus – 05
Hundspråk, Renée Sjöberg
Klicker steg 1, Hundens hus
Kontakt och motivation, Eva Bodfält
Personspår, Hundens Hus

Rallylydnad, nybörjare och fortsättning, Hundens Hus -14,-15

Instruktörsutbildning Jaktapportering , Klickerförlaget -15,-16